polskienglish Uniwersytet Wrocławski
Zakład Fizyki Neutrin
pl. M. Borna 9, 50-204 Wroclaw, tel: +48-71-375-9408, fax: +48-71-321-4454
Skład osobowy Doktoranci Tematyka badawcza
Nasza grupa bierze udział w eksperymencie T2K

Jesteśmy wspierani przez nastepujące granty: